Bc. Anna HŮLKOVÁ

Diplomová práce

Příhraniční spolupráce v rámci destinačního managementu regionů v Jihočeském kraji

Cross - border cooperation in the destination management of regions in the South Bohemia
Anotace:
Diplomová práce pojednává o příhraniční spolupráci, jako významném faktoru regionálního rozvoje. Tato spolupráce je zaměřena na oblast cestovního ruchu, respektive destinačního managementu. Práce analyzuje příhraniční spolupráci na několika úrovních. Součástí je i návrh projektu další spolupráce.
Abstract:
Thesis deals about cross-border cooperation, such a significant factor of regional development. This cooperation is oriented on the sphere of tourism, or rather destination management. This work analyses cross-border cooperation on the several levels. There is some new suggested project of cooperation as well.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 15088

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
 • Vedoucí: Ing. Eva Jaderná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŮLKOVÁ, Anna. Příhraniční spolupráce v rámci destinačního managementu regionů v Jihočeském kraji. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0h50oz 0h50oz/2
17. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 6. 2011
Bulanova, L.
18. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.