Jakub Mikuš

Bachelor's thesis

Efektivita online nástrojů komunikace měst Rožnov p. R. a Val. Meziříčí

Efficiency of the Online Communication Tools in Roznov p. R. and Val. Mezirici
Abstract:
Cílem této práce je analýza efektivity online marketingové komunikace vybraných komunikačních kanálů měst Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí směrem k obča-nům a návštěvníkům. Nejprve definuje uvedenou problematiku pomocí teoretických vý-chodisek opřených o odbornou literaturu. V praktické části porovnává efektivitu komunikace prostřednictvím oficiální webové a facebookové prezentace a navrhuje …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the online marketing communication efficiency of specific communication channels in the cities of Roznov pod Radhostem and Valasske Mezirici towards their citizens and visitors. At first it defines the above mentioned issue using theoretical outcomes supported by professional literature. In the practical part it compares the communication efficiency via the official …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mikuš, Jakub. Efektivita online nástrojů komunikace měst Rožnov p. R. a Val. Meziříčí. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe