Theses 

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech – entertainment marketing (projekt dramaturgie, produkce a marketingové komunikace eventu) – Ing. Kamila Urbánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Ing. Kamila Urbánková

Bakalářská práce

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech – entertainment marketing (projekt dramaturgie, produkce a marketingové komunikace eventu)

Specifics of Integrated Marketing Communications in Selected Industries – Entertainment Marketing (Dramaturgy, Production and Marketing Communication Project of Marketing Event)

Anotace: Práce popisuje základní východiska marketingového odvětví jako je produkt, místo, cena a propagace a dále sleduje specifika dílčích marketingových nástrojů v oblasti event marketingu. Popisuje realizaci eventu jako takového. Hodnotí klady a zápory veletrhů a výstav k využití jako jedné z forem propagace produktu.

Abstract: This work describes the starting points the marketing industry as a product, place, price and promotion, and is following specifics of individual marketing tools in the field of event marketing. Describes the realization of the event itself. Evaluate the pros and cons of trade fairs and exhibitions to be used as a form of product promotion.

Klíčová slova: Marketing, event marketing, marketingová komunikace, marketingová kampaň, veletrhy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:48, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz