Ing. Kamila Urbánková

Bakalářská práce

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech – entertainment marketing (projekt dramaturgie, produkce a marketingové komunikace eventu)

Specifics of Integrated Marketing Communications in Selected Industries – Entertainment Marketing (Dramaturgy, Production and Marketing Communication Project of Marketing Event)
Anotace:
Práce popisuje základní východiska marketingového odvětví jako je produkt, místo, cena a propagace a dále sleduje specifika dílčích marketingových nástrojů v oblasti event marketingu. Popisuje realizaci eventu jako takového. Hodnotí klady a zápory veletrhů a výstav k využití jako jedné z forem propagace produktu.
Abstract:
This work describes the starting points the marketing industry as a product, place, price and promotion, and is following specifics of individual marketing tools in the field of event marketing. Describes the realization of the event itself. Evaluate the pros and cons of trade fairs and exhibitions to be used as a form of product promotion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace