Bc. Ondřej Vacek

Diplomová práce

Úloha extracelulárně lokalizovaného chaperonu Hsp90 u nádorových buněk

Role of extracellular localization of Hsp90 in cancer cells
Anotace:
Hsp90 je molekulární chaperon, který hraje centrální úlohu při udržování proteostázy účastí na skládání polypeptidů a regulaci degradace poškozených proteinů. Jelikož jednou z dominantních charakteristik neoplázií je právě zvýšená míra proteosyntézy a nestability genomu vedoucí k expresi mutovaných proteinů, není překvapením, že u nádorových buněk také pozorována vyšší hladina i aktivita Hsp90. Tento …více
Abstract:
Molecular chaperone Hsp90 plays a central role in maintaining protein homeostasis by aiding nascent proteins in reaching their native conformation and promoting damaged proteins for degradation. Since the dominant characteristic of cancer cells is increased proteosynthesis and proliferation, it is then to no surprise, that both elevated levels and increased activity of Hsp90 have been found across …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pastorek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika