Bc. Ondřej Vacek

Master's thesis

Úloha extracelulárně lokalizovaného chaperonu Hsp90 u nádorových buněk

Role of extracellular localization of Hsp90 in cancer cells
Abstract:
Hsp90 je molekulární chaperon, který hraje centrální úlohu při udržování proteostázy účastí na skládání polypeptidů a regulaci degradace poškozených proteinů. Jelikož jednou z dominantních charakteristik neoplázií je právě zvýšená míra proteosyntézy a nestability genomu vedoucí k expresi mutovaných proteinů, není překvapením, že u nádorových buněk také pozorována vyšší hladina i aktivita Hsp90. Tento …more
Abstract:
Molecular chaperone Hsp90 plays a central role in maintaining protein homeostasis by aiding nascent proteins in reaching their native conformation and promoting damaged proteins for degradation. Since the dominant characteristic of cancer cells is increased proteosynthesis and proliferation, it is then to no surprise, that both elevated levels and increased activity of Hsp90 have been found across …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Michal Pastorek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics