Bc. Marie Havránková

Diplomová práce

Supervize jako prevence syndromu vyhoření

Supervision as a burnout prevention
Anotace:
Tato práce pojednává o důležitosti supervize, jako jednoho z preventivních prvků proti syndromu vyhoření. Cílem mé práce bylo zmapovat zkušenosti pracovníků, kteří pravidelně absolvují supervizi a už se ve své kariéře setkali s některým z příznaků syndromu vyhoření. Pomocí analýzy IPA jsem zkoumala, jak pracovníci syndrom vyhoření prožívají, jak se proti němu brání a jak jim v jejich snažení pomáhá …více
Abstract:
This work deals with the importance of supervision as one of the preventive elements against burnout syndrome. The aim of my work was to map the experience of workers who regularly undergo supervision and have already encountered some of the symptoms of burnout in their careers. Using IPA analysis, I investigated how workers experience burnout, how they defend themselves against it, and how supervision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta