Bc. Sandra Dziugielová

Diplomová práce

Relationship marketing ve veřejné správě

Relationship marketing in local authorities
Anotace:
Cílem diplomové práce „Relationship marketing ve veřejné správě“ je popsat, analyzovat a zhodnotit situaci využívání relationship marketingu úřady veřejné správy. První část práce je velice obecná, definuje základní pojmy související s marketingem a možnostmi jeho využití ve veřejném sektoru. Druhá část se zabývá relationship marketingem, důvody a způsoby jeho uplatňování a také popisuje předpoklady …více
Abstract:
The goal of submitted thesis „Relationship marketing in local authorities“ is to describe, analyse and evaluate the ways of the relationship marketing within the local authorities. First part is general and theoretically oriented, the basic terms of marketing and its using in public sector are described. The second part is devoted to the relationship marketing. Arguments and premises for its using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta