Mgr. Lucie Škorpíková, Ph.D.

Doctoral thesis

Metodické přístupy založené na PCR využitelné pro diagnostiku parazitárních infekcí alimentárního původu

PCR-based methodical approaches used for the diagnostics of parasitic infections of alimentary origin
Abstract:
V současnosti jsou celosvětově řešeným tématem infekce alimentární původu, které představují jedno z nejčastějších zdravotních rizik jak pro člověka, tak i pro zvířata, a které mnohdy vyúsťují v závažné sociálně-ekonomické problémy. Společným znakem těchto nákaz je vstup infekce do hostitelského organismu prostřednictvím gastrointestinálního traktu, přičemž k přenosu může docházet přímo fekálně-orální …more
Abstract:
Currently, infections of alimentary origin are a hot topic worldwide and represent one of the most frequent health risks for both humans and animals, often resulting in substantial socio-economic problems. A common feature of these infections is the entry of the infection into the host organism via the gastrointestinal tract, where transmission can occur directly via the faecal-oral route or indirectly …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 12. 2021
  • Supervisor: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D., Dipl.EVPC Dr.med.vet. Barbara Hinney

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta