Bc. Adriana Husárová

Bakalářská práce

Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni

Screening of priority pollutants in river catchments of Slovakia using passive sampling
Abstract:
The theoretical part of this thesis briefly characterises polar and nonpolar organic pollutants in the aquatic environment and provides information on the legislation of priority pollutants related to the regulation of priority pollutants in surface waters in Europe. It also describes the passive sampling method for monitoring of priority pollutants, specifically passive samplers POCIS and SPMD. The …více
Abstract:
Tato bakalářská práce v teoretické části stručně charakterizuje polárni a nepolární organické znečisťujíci látky ve vodním prostředí a obeznamuje s legislatívou v oblasti vodní politiky, týkajíci se regulace prioritních látek v povrchových vodách v Evropě. Dále popisuje metodiku monitorování prioritních látek metodou pasivního vzorkování, zejména pomocí pasivních vzorkovačů POCIS a SPMD. Náplní praktické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta