Matěj Pokorný

Bachelor's thesis

Gamifikace ve výuce managementu

Gamification in management education
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku gamifikace a navrhuje možnost implementace gamifikačních prvků do výuky předmětu 3MA103 Principy managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce vychází ze zpracované rešerše. V teoretické části je uvedena formální definice problematiky, je probrán i častý chybný pohled na gamifikaci a představuje koncept Octalysis. Praktická část testuje tento koncept a …more
Abstract:
This thesis focuses on the topic of gamification and proposes the possibility of implementation of gamification elements in the course 3MA103 Principles of Management at the University of Economics in Prague. The thesis is based on a processed research. In the theoretical part is presented the formal definition of the topic, the frequent erroneous understanding of gamification is discussed and there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: David Anthony Procházka
  • Reader: Antonín Vacek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74023