Matěj Pokorný

Bachelor's thesis

Gamifikace ve výuce managementu

Gamification in management education
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na problematiku gamifikace a navrhuje možnost implementace gamifikačních prvků do výuky předmětu 3MA103 Principy managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce vychází ze zpracované rešerše. V teoretické části je uvedena formální definice problematiky, je probrán i častý chybný pohled na gamifikaci a představuje koncept Octalysis. Praktická část testuje tento koncept a …viac
Abstract:
This thesis focuses on the topic of gamification and proposes the possibility of implementation of gamification elements in the course 3MA103 Principles of Management at the University of Economics in Prague. The thesis is based on a processed research. In the theoretical part is presented the formal definition of the topic, the frequent erroneous understanding of gamification is discussed and there …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedúci: David Anthony Procházka
  • Oponent: Antonín Vacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74023