Bc. Eva Možná

Diplomová práce

Potenciál gamifikace jako marketingového nástroje vysokých škol

The potential of gamification as a marketing tool for universities
Anotace:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl rozšířit akademickou debatu o fenoménu gamifikace, tedy o implementaci herních prvků a herního designu do primárně neherních prostředí, a to konkrétně ve vztahu k marketingové komunikaci vysokých škol směrem k potenciálním studentům. V teoretickém úvodu práce nejprve představuje a zkoumá definice pojmů gamifikace a marketingová komunikace. Pro lepší uchopení …více
Abstract:
This thesis aims to expand academic debate about the gamification phenomenon, implementation of game elements and game design to primarily non-game contexts, specifically in relation to marketing communications of universities. The reader is first acquainted with the concept of gamification and marketing communications. The context of its genesis, combination of changes in technology and design paradigms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Leo Nitče
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií