Mgr. Branislav Švach

Diplomová práce

Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Authorities Protecting Public Interest (Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs)
Abstract:
The subject was intended on two authorities - Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs. The existence of an independent audit system is a one of the indispensable prerequisites for good functioning of a modern democratic state. In the Czech Republic this function is performed by the Supreme Audit Office (SAO), which has been enshrined in the Constitution …více
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce je pojednávanie na téma ochrany verejného záujmu, ktorú vykonáva Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových a následné priblíženie funkcií a činností samotných úradov. Potrebnosť a dôležitosť tejto témy si v prvom rade treba uvedomiť na úrovni verejnej správy, ktorá rozhoduje na základe zákona a pochopiteľne v jeho medziach o právach …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta