Bc. Hana Nováčková

Master's thesis

Zavedení metody kvantifikace degradované DNA pomocí fluorescenčních PCR barviv

The implementation of quantification methods of degraded DNA using PCR fluorescent dyes
Abstract:
Kvantifikace DNA je nezbytnou podmínkou dalších analýz u vzorků obsahujících degradovanou DNA nebo DNA o nízké koncentraci. Archaickou DNA je proto nutné kvantifikovat vždy. Pro kvantifikaci lidské jaderné aDNA je možné využít komerčně dostupné forenzní kity. Použití těchto kitů je však zpravidla nákladné. Diplomová práce se proto zaměřuje na kvantifikaci aDNA pomocí real-time PCR s interkalačními …more
Abstract:
DNA quantification is essential condition for further analyses of degraded or low copy number samples. Quantification of ancient DNA, therefore, is always necessary. For quantification of human nuclear aDNA it is possible to use commercial forensic kits. However the usage of these kits is usually expensive. Because of this the thesis focuses on quantification of aDNA by real-time PCR with intercalating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta