Bc. Hana Janečková

Diplomová práce

Marketingová komunikace rekreační oblasti

Marketing Communications of Recreational Area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací rekreační oblasti. Práce poslouží jako východisko pro zpracování architektonické studie a následné revitalizaci oblasti. Součástí práce je výzkum, který udal směr pro projekt komplexní marketingové komunikace budoucího areálu. V práci je rovněž připojen návrh financování, pojmenovaná možná rizika a jejich protiopatření.
Abstract:
The diploma thesis deals with marketing communication of a recreational area. The work will serve as a starting point for the elaboration of an architectural study and the subsequent revitalization of the area. Part of the work is a research that gives the project a direction for comprehensive marketing communication of the future area. The thesis also includes a financing proposal, identifies potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janečková, Hana. Marketingová komunikace rekreační oblasti. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace