Bc. Zuzana Machurová

Bachelor's thesis

Didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené

Teaching materials and games for the preschool child's overall development and their use in a nursery school for the hearing impaired
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na didaktické pomůcky a hry pro celkový vývoj dítěte předškolního věku a jejich využití v mateřské škole pro sluchově postižené. Práce se skládá ze tří částí. Dvě teoretické kapitoly popisují problematiku sluchového postižení, kompenzaci sluchových vad a poruch, vzdělávání v mateřské škole pro sluchově postižené, možnosti komunikace a celkový rozvoj dětí se sluchovým postižením …more
Abstract:
This thesis focuses on educational materials and games for the overall development of preschool age children and their use in a nursery school for the hearing impaired. The work consists of three parts. Two theoretical chapters describes issue of hearing impairment, compensation auditory impairments, education in nursery school for children with hearing impairment, communication and overall development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta