Jan Roháč

Bakalářská práce

Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku

Individuals with disabilities and their integration in the enterprise
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku. Hlavním cílem je na základě odborné literatury a výzkumu vysvětlit problematiku zaměstnávaní osob se zdravotním postižením. Teoretická část je především věnovaná vysvětlení základních pojmů, poskytnutí informací o pracovní rehabilitaci, chráněném pracovním místě a o právech a povinnostech zaměstnavatelů. Praktická …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis are disabled individuals and their integration in the enterprise. Based on the scientific literature and research, the main objective is to explain the issue of employment disabled people. The theoretical part is mainly focused on the explanation of basic concepts, providing information about vocational rehabilitation, sheltered work place and the rights and obligations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Hubinková
  • Oponent: Lucie Dušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54656

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management