Bc. Romana Nováková

Diplomová práce

Zavádění nového výrobku na trh

The release of the new product on the market
Anotace:
Předmětem diplomové práce je nahlédnutí do společnosti při uvádění nového potravinového výrobku na trh. Do její politiky, přístupu a postavení na trhu. V první části jsou zpracována teoretická východiska marketingového mixu - 4P. V druhé praktické části je charakterizována výše uvedená společnost, průběžný vývoj života výrobku od myšlenky produkt vyrobit až k jeho cestě k zákazníkovi. Závěrem hodnocení …více
Abstract:
The subject of this thesis is to analyze the company trade policy, approaches and market position when introducing a new food product on the market. First part of the paper covers the theoretical basis of the marketing model - 4P. Second part describes the company´s practice in ongoing development of a product from idea, to its creation and sale. In the final section, business decisions related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Mgr. Andrea Koňáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management