Bc. Jakub Louda

Master's thesis

Projekt zavedení prvků customer relationship management do společnosti Dary kraje

Project of Implementation Customer Relationship Management Elements into the Company Dary kraje
Abstract:
Diplomová práce se zabývala problematikou řízení vztahů se zákazníky a jejím hlavním cílem je zavedení prvků systému ve společnosti Dary kraje s cílem zvýšení počtu pravidelně nakupujících zákazníků. Tato práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická byla zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se prvků, principů a implementace customer relationship managementu. Praktická …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Customer Relationship Management and its main aim is to implement elements of the Customer Relationship Management in a company Dary kraje to increase periodical purchase customers. The work has been divided into practical and theoretical parts. The theoretical part was focused on clasification of basic terms concentring elements, principles and Customer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Louda, Jakub. Projekt zavedení prvků customer relationship management do společnosti Dary kraje. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe