David GRILL

Bachelor's thesis

SCADA systém Control Web

SCADA system Control Web
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na systémy SCADA. V práci jsou popsány systémy od českých firem (PROMOTIC, IS Energis, Reliance). Jsou zde stručně uvedeny jejich popis a možnosti využití, stejně jako podporované způsoby komunikace. Hlavní část práce se týká systému Control Web, ve které bude čtenář seznámen s jeho možnostmi, výhodami a nevýhodami a především s postupem tvorby jednoduchých aplikací
Abstract:
The thesisis focused on the SCADA systems. There are described czech sysetms (PROMOTIC, IS ENERGIS, Reliance). They are briefly listed there with their usage as well as supported communication methods. The main part is about Control Web system, where the reader is familiar with its possibilities, advantages and the basis of simple vizualization.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2012
Accessible from:: 8. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRILL, David. SCADA systém Control Web. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electronics and Telecommunications