Bc. Eliška Hubíková

Diplomová práce

Potenciál a podoba služby kariérního poradenství pro osobní branding z pohledu personalistiky

The Potential and Form of a Career Counseling Service for Personal Branding from Perspective of Human Resources
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá potenciálem zavedení kariérně-poradenské služby se zaměřením na osobní branding v kontextu vybrané personální společnosti. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy jako je značka, osobní branding, pracovní trh a náborový proces. Zvláštní pozornost je věnována metodám výběru pracovníků, a to prostřednictvím životopisů, profesní sítě LinkedIn a pracovních pohovorů …více
Abstract:
This Diploma thesis focuses on business implementation of a career-consultancy service, specialized in personal branding, which is, for purposes of this work, being showcased on a real-world recruitment agency example. Theoretical part lays foundations of basic concepts such as brand, personal branding, labour market and recruitment process. Specific focus here is given to methods of selection during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubíková, Eliška. Potenciál a podoba služby kariérního poradenství pro osobní branding z pohledu personalistiky. Zlín, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace