Bc. Jaroslav Mahovský

Bakalářská práce

Využití poznatků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v odborném výcviku

Using knowledge of occupational safety and health professional training
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížit současnou situaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to jak obecně, tak zejména ve školství. Dále má tato práce ukázat současný stav bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vyučování na naší střední odborné škole a středním odborném učilišti a na základě zjištěných skutečností doporučit některé poznatky a návrhy pro zkvalitnění výuky učitelům odborného …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the current situation in the field of occupational health and safety in general and particularly in the education. Furthermore, this thesis should show the current state of the health and safety in the education and teaching in our vocational and secondary vocational school and on the established findings to recommend some knowledge and suggestions which lead to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta