Ing. Lucie Langerová

Diplomová práce

Vliv právní ochrany zaměstnanců na situaci na trhu práce

Impact of Employment Protection Legislation on Labor Market
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv legislativní ochrany zaměstnanců na situaci na trhu práce“ je zkoumání vlivu legislativní ochrany zaměstnance na výsledky trhu práce, jako je míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a míra dlouhodobé nezaměstnanosti. V první části budou představeny složky tvořící legislativní ochranu zaměstnance, uvedeny teoretické dopady jejího vlivu a analyzována literatura zabývající …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis “Impact of the Employment Protection on Labor Market” is to analyze the impact of employment protection legislation on the labor market outcomes, such as unemployment rate, employment rate and long-term unemployment rate. In the first part there will be introduced components comprising the employment protection and also the theoretical implications of its influence then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta