Michal Kuročkin

Diplomová práce

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Project Conversion of SKK to EUR in ERP SAP
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přechodu na měnu euro a dopad na informační systém ERP SAP ve velké mezinárodní společnosti. V teoretické části jsou podrobně popsány obecné scénáře zavedení eura a vývoj zavedení eura v Slovenské republice. V další kapitole jsou popsány metodiky řízení projektu, základní pojmy, subjekty a zájmové skupiny, organizační struktury a fáze projektu. Na konci …více
Abstract:
This diploma work is concerned about of euro conversion and its impact on information system ERP SAP in large multinational company. Theoretical part is focused on general scenarios of euro adoption and progress of adoption of euro in Slovakia. Next chapter is describing methods of project management, definitions, subjects and stakeholders, organizational structures and phases of the project. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Lenka Švecová
  • Oponent: Jiří Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/10529

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod