PhDr. Jana Kadavá

Advanced ('rigorózní') thesis

Podpora integrativního vzdělávání žáků a studentů v Libereckém kraji jako součást politiky celoživotního učení

Support of Integrative Education of Pupils in Liberec Region as a Part of Lifelong Teaching Politicy
Abstract:
Rigorozní práce byla zaměřena na zjištění funkčnosti současného stavu integrace v regionu Liberec. Výzkum sledoval nejen žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, ale také na střední škole nebo učilišti a jeho perspektivy pracovního zařazení.Zmíněna je rovněž problematika celoživotního vzdělávání handicapovaných dospělých v občanském sdružení Fokus Turnov. Z výsledků vyplývá, že …more
Abstract:
My final work was locate on inquest of utility in contemporary state of integration in countryside Liberec. Research follow not only pupil with special educational requirement on elementary school, but also on highschool or on educational establishment and his perpective on official position. In my work is mention as well as dilema about wholelife educational of handicap adult in civil asociation Fokus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 11. 2006
  • Supervisor: neuvádí se

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta