Ing. David Matocha

Diplomová práce

Zhodnocení efektů vybraného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - SÚPM

Evaluation of chosen measure of active labour market policy - SÚPM
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – společensky účelných pracovních míst, které Úřad práce ve Vsetíně využíval v letech 2006 - 2010 k podpoře umísťování nezaměstnaných z cílových skupin ohrožených především dlouhodobou nezaměstnaností. Práce ve svých prvních kapitolách vymezuje základní pojmy, se kterými se čtenář v textu práce bude setkávat a představuje …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of active employment policy instruments – designated collective purposeful workplace that Labour Office in Vsetin used in the years 2006 - 2010 to support the placement of unemployed from target groups endangered especially by long-term unemployment. Thesis in its first chapter defines the basic concepts with which are neccesary to understand and acquaint with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií