Miriam Šuranová

Bakalářská práce

Komparácia vybranej dane na Slovensku a v Čechách

The comparison of selected tax in Slovak Republic and in Czech Republic
Abstract:
ŠURANOVÁ, Miriam: Comparison of selected tax in Slovakia and in Czech Republic. [Bachelorthesis]. Banking Institute/ College of Banking Prague, satelite campus Banská Bystrica. Department of economics, pricing, social sciences and law. Adviser: Ing. Radoslav Bajus, PhD. Year of thesis defense: 2015. Number of pages: 61. The bachelor thesis deals with the system of value added tax in Slovakia and the …více
Abstract:
ŠURANOVÁ, Miriam: Komparácia vybranej dane na Slovensku a v Čechách. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Ing. Radoslav Bajus, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 61. Bakalárska práca sa zaoberá systémom dane z pridanej hodnoty na Slovensku a v Českej republike. Práca …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK