Bc. Lenka SIKOVÁ

Master's thesis

Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti XY, a. s.

Effective Management of Project Net Working Capital in the Company XY, jsc.
Anotácia:
Diplomová práca sa venuje tematike projekt efektívneho riadenia čistého pracovného kapitálu v spoločnosti XY, a. s. Teoretická časť je spracovávaná ako kritická literárna rešerš a prieskum poznatkov týkajúcich sa oblasti efektívneho riadenia čistého pracovného kapitálu a jeho jednotlivých zložiek. Praktická časť je zameraná na charakteristiku spoločnosti XY, a. s., jej silné a slabé stránky a zhodnotenie …viac
Abstract:
The thesis deals with the theme of effective project management of net working capital in the company XY, jsc. The theoretical part is processed as a critical literature review and survey of knowledge regarding the effective management of net working capital and its individual components. The practical part is focused on characteristics of the company XY, jsc. with its strengths and weaknesses and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOVÁ, Lenka. Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti XY, a. s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance