Theses 

Stres a zdravotnická záchranná služba – Bc. Jiří Lexmaul, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Lexmaul, DiS.

Bachelor's thesis

Stres a zdravotnická záchranná služba

Stress and Emergency Medical Services

Abstract: Bakalářská práce se zabývá stresem na zdravotnické záchranné službě. Člení se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje stres, syndrom vyhoření a možnosti jejich řešení. Definuje zdravotnickou záchrannou službu, její činnost a náplň práce zdravotnických záchranářů a sester. Praktická část je analýzou kvantitativního výzkumu, který byl realizován formou dotazníkového šetření. Cílem bylo zmapování vybraných faktorů stresu, se kterými se nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující na ZZS, setkávají.

Abstract: Bachelor thesis deals with the stress on the Emergency Medical Services. It´s devides on theoretical and practical parts. The theoretical part characterizes stress, burnout syndrome and their solutions. It defines Emergency Medical Services, her working and type of work paramedics and nurses. The practical part is analysis of quantitative research, which was realized forms of questionnaire investigation. The aim was to map selected stress factors, which we can meet as non-medical healthcare professionals working on the Emergency Medical Services.

Keywords: stres, zdravotnická záchranná služba, syndrom vyhoření, záchranář, všeobecná sestra, emergency medical services, burnout, paramedic, general nurse

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. Dana Soldánová
  • Reader: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 20:39, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz