Mgr. Lefnerová Lefnerová, DiS.

Bakalářská práce

Vodní záchranná služba a její činnosti pohledem zdravotnického záchranáře

Water Rescue Service and its Activity from Paramedic View
Anotace:
První spolky zabývající se vodní záchranou se začínají v Evropě formovat v druhé polovině osmnáctého století. Mezi nejvýznamnější z hlediska formování konceptu vodního záchranářství patří spolek založený v Amsterdamu roku 1767 Maatschappij tot Redding van Drenkelingen a také londýnská společnost Royal Humane Society založená roku 1774. Na našem území se začínají vodní záchranné spolky utvářet koncem …více
Abstract:
First groups dealing with water rescue begin to be formed in Europe in the second half of the 18th century. Some of the most important contributions to the newly formed concept of water rescue were made by the Amsterdam group ‘Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’ and also the London organisation ‘Royal Humane Society’ founded in 1767 and 1774 respectively. In our territory, the first water rescue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Kučerka, DiS.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická