Theses 

Školní budova s komplexní péčí pro zrakově a sluchově postižené děti (mateřská škola a základní škola) – Romana Jurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Romana Jurková

Master's thesis

Školní budova s komplexní péčí pro zrakově a sluchově postižené děti (mateřská škola a základní škola)

School Building with Comprehensive Care for the Visually and Hearing Impaired Children (Nursery and Elementary School)

Anotácia: Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové budovy mateřské a základní školy pro děti s vadami sluchu a zraku. První část práce je věnována návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace, část druhá je zaměřena na zajištění zrakové a akustické pohody uživatelům. Cílem práce je svým návrhem poskytnout dětem komplexní péči s maximálním komfortem vzhledem k jejich smyslovému a tělesnému postižení. Součástí technické zprávy objektu je výkresová dokumentace a textové přílohy.

Abstract: Theme of this diploma thesis is preparation of project documentation for nursery and elementary school for children with hearing and visual impairment. Its first part suggests the distribution of water supply and canalization inside the building; second part describes the way of providing visual and acoustic comfort for the users. The aim of this thesis is to propose a suggestion which would help to provide complex care and maximum comfort due to sensory impairments or physical disabilities of the children. Technical drawings and text attachments are included in the technical report of the construction.

Kľúčové slová: mateřská, a, základní, škola, *, vnitřní, vodovod, kanalizace, akustika, osvětlení, komplexní, péče, zrakové, sluchové, postižení

Keywords: nursery, school, *, elementary, water, supply, canalization, acoustic, lighting, complex, care, hearing, and, visual, impairment

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedúci: Irena Svatošová
  • Oponent: Lukáš Koval

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 3. 2019 21:51, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz