Bc. Olga Ornetová

Diplomová práce

Požární ochrana a osoby způsobilé provádět kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení

Fire Protection and Persons Competent to Execute Verifications, Maintenance and Repairs of Fire-safety Equipment
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá požární ochranou, povinnostmi právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany a jejich postihy za porušení těchto povinností. V práci je vyjmenován a popsán obsah dokumentace požární ochrany, která je jednou z nejdůležitějších povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob. V části práce jsou stručně popsány jednotlivé druhy …více
Abstract:
This final thesis deals with fire protection, obligations of legal entities, self-employed natural persons and natural persons in the field of fire protection and their sanctions for violation of these obligations. There is the content of fire protection documentation listed and described inside, which is one of the most important obligations of legal entities and self-employed natural persons. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Zámek
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní