Mgr. Petra KRULOVÁ

Disertační práce

Využití měřících nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů v ošetřovatelské péči

The using of measuring tools evaluating cognitive function in elderly nursing care
Anotace:
Zjištění aktuálního kognitivního stavu prostřednictvím vhodného měřicího nástroje je základním předpokladem kvalitní ošetřovatelské diagnostiky. Včasná ošetřovatelská diagnostika může výrazně přispět k identifikaci obtíží pacienta s adekvátním nastavením ošetřovatelské péče.Cílem výzkumného šetření bylo ověřit charakteristiky měřicích nástrojů ACE-R, IQCODE-S, Mini-Cog, MoCA-CZ1 u seniorů v české ošetřovatelské …více
Abstract:
Determining the current cognitive state through the suitable measuring tool is the fundamental prerequisite for quality nursing diagnostics. Early nursing diagnosis can significantly cotribute to the identification of patient´s difficulties with adequate nursing care settings. The goal of the research was to verify the characteristics of measuring tools ACE-R, IQCODE-S, Mini-Cog and MoCA-CZ1 by using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRULOVÁ, Petra. Využití měřících nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů v ošetřovatelské péči. Ostrava, 2022. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta