Mgr. Petra KRULOVÁ

Doctoral thesis

Využití měřících nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů v ošetřovatelské péči

The using of measuring tools evaluating cognitive function in elderly nursing care
Abstract:
Zjištění aktuálního kognitivního stavu prostřednictvím vhodného měřicího nástroje je základním předpokladem kvalitní ošetřovatelské diagnostiky. Včasná ošetřovatelská diagnostika může výrazně přispět k identifikaci obtíží pacienta s adekvátním nastavením ošetřovatelské péče.Cílem výzkumného šetření bylo ověřit charakteristiky měřicích nástrojů ACE-R, IQCODE-S, Mini-Cog, MoCA-CZ1 u seniorů v české ošetřovatelské …more
Abstract:
Determining the current cognitive state through the suitable measuring tool is the fundamental prerequisite for quality nursing diagnostics. Early nursing diagnosis can significantly cotribute to the identification of patient´s difficulties with adequate nursing care settings. The goal of the research was to verify the characteristics of measuring tools ACE-R, IQCODE-S, Mini-Cog and MoCA-CZ1 by using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 4. 2022
  • Supervisor: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRULOVÁ, Petra. Využití měřících nástrojů hodnotících kognitivní funkce seniorů v ošetřovatelské péči. Ostrava, 2022. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta