Bc. Petra Salačová, DiS.

Bachelor's thesis

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem územních samosprávných celků

Basic Responsibilities in Managing the Property of Local Government Units
Abstract:
Bakalářská práce na téma Základní povinnosti při hospodaření s majetkem územních samosprávných celků se zabývá jednotlivými povinnostmi, které v této souvislosti vyplývají z platné právní úpravy pro obce a kraje na území České republiky. Vlastní práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vymezeny základní a související pojmy k tématu práce vč. ústavního a zákonného postavení územních samosprávných …more
Abstract:
Thesis on The Basic Responsibilities in Managing the Property of Local Government Units deals with different obligations that are in this regard under the current legislation for municipalities and regions in the Czech Republic. The Thesis is divided into three parts. The first part defines the basic and related concepts to the topic, incl. constitutional and legal position of local governments. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta