MgA. Růžena Dvořáková

Master's thesis

Pedagog Rudolf Walter a Komorní hry radosti ze života

Educator Rudolf Walter and Chamber playing the Joy of life
Abstract:
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér doc. Mgr. Aleše Bergmana, Ph.D a doc. Mgr. Jany Hlaváčkové Činoherní herectví Pedagog Rudolf Walter a Komorní hry Radosti ze života Diplomová práce Autor práce: Růžena Dvořáková Vedoucí práce: doc. PhDr. Margita Havlíčková Oponent práce: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. Brno 2012 Bibliografický záznam Dvořáková, Růžena. Pedagog Rudolf …more
Abstract:
FORMAČNÍ ZDROJE............................................................................................... 61 LITERATURA................................................................................................................................... 61 OSTATNÍ ZDROJE........................................................................................................................... 61 SEZNAM …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Margita Havlíčková
  • Reader: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/f3gnm/