Theses 

Dopady krize eurozóny a migrační krize na sektor nákladní dopravy. – Stanislav Hutař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Stanislav Hutař

Bakalářská práce

Dopady krize eurozóny a migrační krize na sektor nákladní dopravy.

The impact of the Eurozone crisis and the migration crisis on the freight transport sector

Anotace: Cílem práce je zjištění dopadů krize Eurozóny a migrační krize na sektor nákladní dopravy Evropské unie. V práci jsou představeny všechny používané druhy nákladní dopravy, jako nedůležitější se jeví nákladní silniční doprava. Základním problém migrační krize je znovuobnovování hraničních kontrol na vnitřních hranicích Evropské unie. Je zkoumána ekonomická cena zavedení trvalých hraničních kontrol. V práci je analyzován unijní export, jenž slouží k ukázání problémů, které vzniklé krize způsobily na obchodních cestách Evropské unie.

Abstract: The aim of thesis is to identify the impacts of the Eurozone crisis and the migra-tion crisis on the freight transport. All types of freight transport are presented at work, however road freight transport appears as the most important. The fun-damental problem of the migration crisis is the resumption of border controls at the internal borders of the European Union. The economic cost of introducing permanent border controls is being investigated. The thesis analyses European Union export, which serves to uncover the problems caused by the crisis on the trade routes of the European union.

Klíčová slova: Evropská unie, migrační krize, nákladní doprava, Schengenský prostor, krize Eurozóny, hraniční kontroly, export

Keywords: freight transport, Schengen area, export, border controls, migration crisis, European union, Eurozone crisis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/60264/priloha/47713 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60264/priloha/47714 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60264 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:43, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz