Bc. Martina Sluková

Bakalářská práce

Využití počítačů v předškolní výchově

Use of Computers in Pre-school Education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání počítačů a informačních a komunikačních technologií u dětí v předškolním vzdělávání. Cílem bylo charakterizovat využití počítačů v předškolní výchově v běžných mateřských školách a zjistit, jaké mají učitelky vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Bakalářská práce analyzuje podmínky a formy využívání informačních a komunikačních …více
Abstract:
This bachelor work deals with the issue of the use of computers as well as information and communication technologies in the education of pre-school children. The aim of this work is to characterise the use of computers in pre-school education in ordinary kindergartens and to find out what information and communication technologies and education qualifications the teachers in these premises have. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2013
Zveřejnit od: 4. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sluková, Martina. Využití počítačů v předškolní výchově. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN