Bc. Martina Sluková

Bachelor's thesis

Využití počítačů v předškolní výchově

Use of Computers in Pre-school Education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání počítačů a informačních a komunikačních technologií u dětí v předškolním vzdělávání. Cílem bylo charakterizovat využití počítačů v předškolní výchově v běžných mateřských školách a zjistit, jaké mají učitelky vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Bakalářská práce analyzuje podmínky a formy využívání informačních a komunikačních …more
Abstract:
This bachelor work deals with the issue of the use of computers as well as information and communication technologies in the education of pre-school children. The aim of this work is to characterise the use of computers in pre-school education in ordinary kindergartens and to find out what information and communication technologies and education qualifications the teachers in these premises have. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2013
Accessible from:: 4. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sluková, Martina. Využití počítačů v předškolní výchově. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN