Markéta PINCOVÁ

Bakalářská práce

Neinvazivní plicní ventilace pohledem ošetřovatelské péče

Nursing care in non-invasive ventilation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou plicní ventilace. V teoretické rovině definuje základní terminologii; hlouběji řeší zejména tematiku neinvazivní plicní ventilace. Zabývá se jednotlivými typy neinvazivní plicní ventilace. Na základě literární rešerše vyvozuje výhody a nevýhody využívání neinvazivní plicní ventilace. Mapuje komunikační možnosti mezi ošetřovateli a pacienty. Praktická část přináší …více
Abstract:
The thesis aims at the topic of lung ventilation. At the theoretical level, it defines the basic terminology; in depth it focuses on the aspect of non-invasive pulmonary ventilation. It explores different types of non-invasive ventilation. Based on a literature review it concludes the advantages and disadvantages of using non-invasive pulmonary ventilation. It maps the communication channels between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jakub Čech

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINCOVÁ, Markéta. Neinvazivní plicní ventilace pohledem ošetřovatelské péče. Karlovy Vary, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/