Lukáš Dont

Bakalářská práce

Využití neinvazivní plicní ventilace na oddělení intenzivní a resuscitační péče

Use of non-invasive ventilation in intensive care and resuscitation units
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití neinvazivní plicní ventilace na odděleních intenzivní a resuscitační péče. V teoretické části stručně popisuje historii ventilace pozitivním přetlakem a neinvazivní plicní ventilace, mechanizmus účinku, její nejčastější indikace a kontraindikace, přístrojové vybavení potřebné k aplikaci, postup při zavádění tohoto druhu terapie a monitoraci pacienta v jejím průběhu …více
Abstract:
The thesis is focused on the use of noninvasive ventilation in intensive care and resuscitation units. The theoretical part briefly describes the history of noninvasive ventilation and positive-pressure ventilation, mechanism of action, the most common indications and contraindications, equipment needed for the application procedure for the implementation of this type of therapy and monitoring of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Rabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dont, Lukáš. Využití neinvazivní plicní ventilace na oddělení intenzivní a resuscitační péče. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií