Bc. Angelika Škorníková

Diplomová práce

Marketingová komunikácia vo franchisingu - výber optimálnej komunikačnej stratégie, resp. mixu

The Marketing Communication in Franchising - the Choice of Optimal CS, resp. mix
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the marketing communication of McDonald's in the Czech Republic. Specify the tools of a communication mix, and how they use them. The first part of the diploma thesis deals with the theoretical knowledge in marketing and the characteristics of the marketing mix and the main elements of the communication mix. In the analytical part, the elements of communication …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať marketingovú komunikáciu spoločnosti McDonald's v Českej republike. Špecifikovať nástroje a komunikačného mixu a spôsob, akým ich spoločnosť využíva. Prvá časť diplomovej práce je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti marketingu a to charakteristike marketingového mixu a hlavných prvkov komunikačného mixu. V analytickej časti sú charakterizované prvky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze