Marián Bača

Diplomová práce

Multi-criteria model of information technologies and their impact on patient outcomes in oncology

Multikriteriální model informačních technologii a jejich dopad na pacienta v onkologii
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem zlepšení pacientových výsledků v onkologické péči v České republice, a to použitím informačních technologií. Cílem práce je vytvořit multikriteriální model informačních technologií pro zdravotnický systém v České republice berouc do úvahy typ technologie, její schopnosti a související dopad na pacienta a fázi rakoviny. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je potřebné zjistit …více
Abstract:
This Master's Thesis deals with the topic of improving patient outcomes in oncology care in the Czech Republic leveraging information technologies. The aim of this thesis is to create a multi-criteria model of information technologies which would fit into health care system in the Czech Republic considering the type of technology, its capabilities and its impact on patient and cancer stage. In order …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Martin Potančok
  • Oponent: Soňa Karkošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76593