Bc. Martin Krpec

Bakalářská práce

Osobnostní rozvoj na kurzech zážitkové pedagogiky

Personality Development During Courses of Experiential Education
Anotace:
Bakalářská práce „Osobnostní rozvoj na kurzech zážitkové pedagogiky“ se zabývá tématem zážitkové pedagogiky, zaměřuje se na proces osobnostně sociálního rozvoje, s ohledem na využití reflexí. Práce je dělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část, na základě dostupné literatury klade za cíl připravit pojmovou základnu pro výzkumnou část. Výzkumná část práce se zaměřuje na analýzu výpovědí …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Personality Development During Courses of Experiential Education" deals with the topic of experiential education, gets focused on the personality development and social development process with regard to the use of reflection. The thesis is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. The aim of the theoretical part is to prepare a conceptual base for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta