Tuong Vy Ly

Bachelor's thesis

Strategická analýza firmy Karlovarské minerální vody, a. s.

Strategic analysis of KMW, Inc.
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je strategická analýza firmy Karlovarské minerální vody, a.s. za období 2009-2014. Cílem práce je provést strategickou analýzu vybrané společnosti. Na základě strategické analýzy zhodnotit současnou pozici firmy na trhu výroby nápojů. Součástí práce je detailní strategická analýza a analýza vnitřních zdrojů. Ve strategické analýze byla použita analýza makroekonomická, mikroekonomická …more
Abstract:
The content of the thesis is a strategic analysis of the company KMV, Inc. for the period 2009-2014. The aim is to carry out a strategic analysis of the selected company. Based on a strategic analysis to evaluate the current position of the company in the market for beverages. Parts of this work are the detailed strategic analysis and internal réources. The strategic analysis contains of an analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Petr Boukal
  • Reader: Petr Obergruber

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50794