Bc. Veronika Magová

Bakalářská práce

Trestní právo správní v padesátých letech minulého století

Administrative Criminal Law in the fifties of last century
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the characterization of administrative criminal law through the characterization of Administrative criminal code, Code of Administrative criminal procedure and other laws, which deal with this subject. It defines Administrative criminal law in the fifties of last century, distinguishes it from criminal law, determines presumptions of its creation and to refer reasons …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje charakteristike trestného práv správneho prostredníctvom analýzy Trestného zákona správneho a trestného poriadku správneho a ďalších zákonov, ktoré upravujú toto právne odvetvie (najmä novelizácie uvedených zákonov). S použitím literatúry, tak slovenskej ako i zahraničnej, a dobových prameňov je práca analýzou trestného práva správneho v päťdesiatych rokoch minulého storočia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního