Michal KŘEPELKA

Bakalářská práce

Offline vyhledávání spojů na platformě Android

Offline connection search on Android platform
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na offline vyhledávání spojení v městské hromadné dopravě v omezeném prostředí mobilních zařízení platformy Android. Za účelem ověření tohoto konceptu vznikla mobilní aplikace na této platformě, která pro uložení jízdních řádů používá interní databázi. Z tohoto důvodu je možné vyhledávání spojení realizovat bez nutnosti stálého přístupu k Internetu, tj. bez nutnosti použití serveru …více
Abstract:
This thesis is focused on offline connection search in public transit networks in limited environment of mobile devices of Android platform. In order to verify this concept, mobile application, which uses internal database to store timetable data, on this platform was created. For this reason it is possible to realize connection search without permanent connection to Internet. That means without need …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEPELKA, Michal. Offline vyhledávání spojů na platformě Android. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy