Bc. Marie Krábková

Diplomová práce

Variabilita 24hodinového profilu krevního tlaku u pracovníků ve zdravotnictví při práci na směny

Variability of 24-hour blood pressure profile in the healthcare workers during shift work
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv směnného provozu na cirkadiánní variabilitu krevního tlaku u 10 zdravotních sester. Sledované osoby podstoupily 7denní ambulantní monitorování krevního tlaku, během kterého pracovaly ve směnném provozu. Z naměřených hodnot byly stanoveny průměrné hodnoty 24hodinového profilu krevního tlaku za dny volna, dny denní směny a dny noční směny. Ve vyšetřovaném souboru …více
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate the effect of shift work on circadian blood pressure variability in the sample of 10 nurses. The persons observed underwent a seven-day ambulatory blood pressure monitoring during which they worked on shifts. The measured values were taken as the basis for the average blood pressure readings of a 24-hour profile for the days off, day shifts and night shifts. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta