Theses 

Budování corporate indentity vybrané společnosti pomocí nástrojů IMK – Michaela Mandátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Mandátová

Diplomová práce

Budování corporate indentity vybrané společnosti pomocí nástrojů IMK

Building a corporate identity of the chosen company using the tools IMC

Anotace: Diplomová práce je zaměřena jak na teoretické principy budování corporate identity, tak i jejich následnou praktickou aplikaci v konkrétní obchodní korporaci Semit crew, s.r.o. za využití nástrojů integrované marketingové komunikace. Literární rešerše zabývající se teoretickými východisky uplatňování nástrojů budujících corporate identitu a nástrojů integrované marketingové komunikace je provedena s využitím zahraničních a tuzemských odborných zdrojů. Výsledky literární rešerše jsou následně využity v aplikační části diplomové práce, kde je realizována nejprve analýza současného stavu corporate identity společnosti. Následně identifikované poznatky získané sběrem, pozorováním a strukturovaným rozhovorem jsou podkladem pro analýzu marketingového prostředí, STEEP, Porterovu a SWOT analýzu. Výsledky poznamenaných zjištění vedou k vytvoření konkrétních doporučení a návrhů řešení vedoucích k posílení corporate identity společnosti, které přímou měrou povedou k posílení pozice na trhu, zefektivnění aplikovaných marketingových nástrojů, odlišení od konkurence, zvýšení povědomí o společnosti a v neposlední řadě k rozvoji společnosti spojeným s dosažením disponibilního podnikatelského zisku

Abstract: This thesis is focused on the theoretical principles of building corporate identity, as well as on the development of corporate identity strategy for the Semit crew, s.r.o. company leveraging the tools of integrated marketing communication. The research of corporate identity and tools for integrated marketing is derived from both local and foreign academic sources. The results of the research served as the foundation for the analysis of the current corporate identity of Semit crew, s.r.o. The marketing environment analysis, STEEP, Porter and SWOT analysis are beside research also based on the information gathered by observation and structured interviews. The recommendations to strengthen corporate identity of the company are designed in a way so that they lead to a better company’s position in the market, more effective use of marketing tools, higher competitiveness and to an overall higher profitability of the company.

Klíčová slova: podniková identita, podniková image, podniková komunikace, podniková kultura, podnikový design, produkt organizace, integrovaná marketingová komunikace, corporate identity, corporate image, corporate communication, corporate culture, corporate design, organization product, integrated marketing communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz