Ing. Martina Kulhavá

Bakalářská práce

Integrovaná marketingová komunikace – využití a propojení jednotlivých nástrojů komunikace v praxi

Integrated marketing communication – use of each component on daily base
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na správné využití nástrojů integrované marketingové komunikace. V teoretické části se práce zabývá důležitostí integrovaného přístupu při použití jednotlivých nástrojů marketingové komunikace na dnešních trzích. Popis jednotlivých nástrojů a vhodně volený marketingový mix s cílem podpory produktu pozitivně působí na změnu vnímání brandu či produktu v myslích spotřebitelů …více
Abstract:
The thesis is focused on the correct application of integrated marketing communication tools. The theoretical part deals with the importance of the integrated concept of marketing communication tools used in today's markets. The description of individual tools and appropriately selected marketing mix affect the process of change in brand or product perception in consumers’ minds in a positive way. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní